CARBON ACTION -ALUSTA

Carbon Actionissa tutkijat, maanviljelijät ja yritykset työskentelevät yhdessä ilmastoviisaan ja uudistavan maanviljelyn käyttöönotossa ja kehityksessä. Sata mukana olevaa maanviljelijää toteuttavat ja kokeilevat maatilallaan menetelmiä, joilla voidaan parantaa maaperän kuntoa ja kasvattaa maaperän hiilivarastoa. Tutkijoiden ja maanviljelijöiden yhteistyöllä turvataan, että tutkimustulokset ovat käyttöönotettavissa ja että tietoa vaihdetaan tutkijoiden ja maanviljelijöiden välillä.

Pelto-observatorio tekee tutkimuksesta ja kehitystyöstä näkyvää reaaliajassa. Tutkimuksessamme tutkijat ja maanviljelijät suunnittelevat yhdessä hiiliviljelymenetelmiä, joilla voidaan parantaa maaperän kuntoa ja lisätä hiilen sitoutumista maaperään. Pelto-observatorio mahdollistaa, että mukana olevat maanviljelijät saavat heidän pelloilta kerätyn mittausaineiston käyttöönsä.

Carbon Actionin tutkimuksen tärkeimpiä tavoitteita on kehittää luotettava ja käytännöllinen menetelmä hiildensidonnan ja ilmastovaikutusten mittaamiselle ja todentamiselle. Kehitettävä menetelmä yhdistää erilaisia mittauksia ja matemaattista mallinnusta. Hiilensidonnan ja ilmastovaikutusten luotettava todentaminen on oleellinen askel hiiliviljelymenetelmien laajamittaiselle käyttöönotolle.

Hiilensidonnan ymmärtämiseksi ja todentamiseksi tutkimuspelloilla tehdään maaperä- ja mikrobianalyyseja, mitataan kasvien monimuotoisuutta, säätilaa ja ilmakehän kasvihuonekaasuja sekä hyödynnetään matemaattista mallinnusta. Lisäksi seuraamme ravinteiden pysyvyyttä ja peltojen monimuotoisuutta. Carbon Action myös suorittaa taloudellisia ja poliittisia analyysejä, jotta käyttöönotettavat viljelymenetelmät ovat käytännöllisiä, tehokkaita ja toteuttamiskelpoisia.

CARBON ACTION PYRKII MONIIN HYÖTYIHIN

Carbon Action pyrkii parempiin satoihin, monimuotoisuuteen ja viljelyn kestokyvyn parantamiseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja vähentämään ravinteiden valumista vesistöihin kuten Itämereen.

CARBON ACTIONIN TAVOITTEET:

  • Maaperän ja kasvillisuuden prosessit: Kuinka parantaa hiilensidontaa ja pitkäikäisten hiiliyhdisteiden muodostumista maaperässä?
  • Viljelymenetelmät: Kuinka kehittää viljelymenetelmiä, jotka sitovat enemmän hiiltä, sekä parantavat maaperän kuntoa, tuottavuutta, monimuotoisuutta, ravinteiden pidätyskykyä ja maataloustuotteiden ravintoarvoja?
  • Todentaminen: Kuinka mitata ja todentaa hiilensidonta ja ilmastovaikutukset?
  • Taloudellinen ohjaus: Kuinka edistää käytännöllistä ja tutkitusti ilmastoviisasta maataloutta taloudellisella ja poliittisella ohjauksella?

Lue lisää Carbon Actionin kotisivuilta.