MITTAUKSET JA TUTKIMUSPELLOT

Hiiliviljelymenetelmien vaikutusta hiilensidontaan, satoon ja muhin pellon ominaisuuksiin testataan sadalla Carbon Action -maatilalla. Pelto-observatoriossa voit seurata 20 Carbon Action -maatilan tapahtumia lähes reaaliaikaisesti maaperäsensoreista ja satelliiteista kerättävän aineiston, sekä lähitulevaisuudessa myös hiilensidonnan malliennusteiden avulla. Pelto-observatoriossa on myös mukana kolme intensiivistä tutkimuspeltoa, joilla mitataan lähes reaaliaikaisesti hiilidioksidin vaihtumista sekä tehdään tarkempia paikan päällä tehtäviä mittauksia. Lisäksi Pelto-obsevatoriossa on mukana yksi hiiliviljelyn pilottitila Ruotsista.

Mittausaineisto mahdollistaa kasvillisuuden kasvun seurannan ja näyttää kuinka erilaiset pellot reagoivat muuttuviin sääolosuhteisiin. Jokaisella mukana olevalla maatilalla on oma roolinsa tutkimuksessa, hiiliviljelymenetelmien kehityksessä sekä hiilensidonnan parantamisessa maatalousmailla. Tulokset myös auttavat maanviljelijöitä parantamaan kasvillisuuden ja maaperän kestokykyä muuttuvassa ilmastossa. Carbon Action -pelloilta vuosittain paikan päällä tehtävien mittausten aineistot julkaistaan joka vuosi Zenodo -palvelussa (löytyy hakusanalla ”Carbon Action”). Aineistoa tullaan myös lisäämään Pelto-observatorioon.

Intensiivisillä mittauspelloilla (Qvidja, Ruukki ja Haltiala) tehdään lisäksi mikrometeorologisia vuomittauksia, sekä kerätään aineistoa useilla paikan päällä olevilla sensoreilla. Olemassa olevia tutkimuspeltoja kehitetään jatkuvasti ja uusia tutkimuspeltoja lisätään Carbon Action -yhteistyökumppanien kanssa.

TIETOJA MITTAUSAINEISTOISTA

Pelto-observatoriossa kerätään yhteen mittausaineistoja useasta eri lähteestä:

Ei-reaaliaikaiset mittaukset pelloilla ja laboratorioissa: Maatiloilta on kerätty vuosittain maaperänäytteitä vuodesta 2019 lähtien. Maaperänäytteiden avulla pystymme seuraamaan muutoksia maaperän orgaanisen aineksen määrässä, mikrobeissa, ravinteissa ja fysikaalisissa ominaisuuksissa. Maaperänäytteitä täydennetään paikan päällä tehtävillä maan rakenteesta ja kasvillisuuden tilasta kertovilla mittauksilla.

Reaaliaikaisesti mittaavat maaperäsensorit: Kaikilla Carbon Action -tutkimuspelloilla on neljä maaperäsensoria (TEROS-12, Meter Group), jotka mittaavat maaperän kosteutta, lämpötilaa ja suolaisuutta. Sensorit lähettävät mittausaineistoa joka tunti Lora/WAN-verkon välityksellä.

Soil sensors

Reaaliaikaiset vuomittaukset: Intensiivisillä tutkimuspelloilla (Qvidja, Ruukki ja Haltiala) hiilidioksidin, veden ja  energian vaihtumista maaekosysteemin ja ilmakehän välillä seurataan tarkoilla mikrometerologisilla mittauksilla. Vuoaineistot paikataan Ilmatieteen laitoksessa kehitetyllä algoritmilla. Huomioi, että Pelto-observatorion paikattu aineisto tuotetaan päivittäin ajettavalla paikkausmenetelmällä, joka ei vastaa laadultaan lopullista vuoden päätteeksi tehtävää paikkausta. Lisätietoja vuoaineistosta saa tutkimuspeltojen vastuuhenkilöiltä (yhteystiedot tutkimuspellon sivulla). Säätiedot intensiivisillä tutkimuspelloilla kerätään paikan päällä oleville mittalaitteilla..

Ilmatieteen laitoksen avoimet säätiedot: Carbon Action -maatiloille säähavainnot sateenmäärästä, lämpötilasta, ilman kosteudesta ja tuulesta haetaan lähimmältä Ilmatieteen laitoksen sääasemalta. Ilmatieteen laitoksen avoin data.

Satelliittiaineistot:  Kaikkia tutkimuspeltoja seurataan Sentinel2-satelliitin aineistolla. Sentinel-2:n korkearesoluutioinen ja multispektraalinen satelliitiaineistoa haetaan Google Earth Engine -pilvipalvelusta sekä Amazon Web Servicen avoimista datoista. Satelliittiaineistosta laskeaan normalisoitu kasvillisuusindeksi (NDVI) ja lehtialaindeksi (LAI). Satellliitiaineisto päivittyy parhaimmillaan kahden päivän välein riippuen pilvisyydestä.

Fotosynteettisesti aktiivinen säteily (PAR): PAR määritetään Carbon Action-maatiloille Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) avoimesta aineistosta.