HIILENSIDONTA

Hiilen sitoutumisen tehostaminen maaperään on yksi tärkeä vaihtoehto ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sen lisäksi, että maaperän hiilivaraston kasvattaminen poistaa hiilidioksidia ilmakehästä, se myös parantaa maaperän kuntoa ja satoja.

Maaperä varastoi suuret määrät hiiltä. Globaalisti maaperä sisältää hiiltä kaksin- tai kolminkertaisesti verrattuna ilmakehään tai maanpäälliseen kasvillisuuteen. Maaperän orgaanista ainesta syntyy kasvinosien maatuessa. Maaperän orgaanisen aineksen määrällä on suuri merkitys maaperän fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin ominaisuuksiin. Maaperän orgaanisen aineksen määrä on kuitenkin laskussa maailmanlaajuisesti johtuen intensiivisistä viljelykäytännöistä ja pitkään jatkuneesta metsien ja luonnollisten turve- ja ruohomaiden muokkaamisesta maatalouskäyttöön. Tämä laskeva trendi voidaan kääntää nousevaksi siirtymällä käyttämään hiiliviljelymenetelmiä, jotka kasvattavat hiilisyötettä maaperään, vähentävät maanmuokkausta, sekä parantavat maaperän mikrobiaktiivisuutta.

Suomessa hiilensidonnan potentiaalin pelkästään kivennäismailla on arvioitu olevan viisi miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa. Tämä on lähes kymmenen prosenttia koko Suomen hiilidioksidipäästöistä ja saman verran kuin päästöt henkilöautoista.

Field
TUTKIMUSPELLOILTA KERÄTTÄVÄ MITTAUSAINEISTO

Tutkimuspelloilta kerättävää aineistoa hyödynnämme kehittäessämme matemaattisia malleja, joita käytämme simuloimaan ja ennustamaan sidotun hiilen määrää, lisäisyyttä ja pysyvyyttä. Uuden tiedon ja osaamisen valossa pyrimme vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Mitkä hiiliviljelymenetelmät toimivat parhaiten erilaisissa maaperissä ja ilmasto-olosuhteissa ja kuinka nämä vaikuttavat maaperän kuntoon ja satoon?
  • Kuinka paljon hiiliviljelymenetelmät pystyvät lisäämään hiilensidontaa ja mitkä ovat niiden  ilmastovaikutukset?
  • Onko hiiliviljelymenetelmiin siirtyminen kustannustehokas tapa ilmastonmuutoksen hillintään?
  • Kuinka maaperän mikrobiekosysteemit toimivat ja miten hiiliviljelymenetelmät vaikuttavat niihin?