HIILIVILJELYMENETELMÄT

Maaperän parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi erilaisia hiiliviljelymenetelmiä testataan sadalla suomalaisella Carbon Action -maatilalla. Testattavia hiiliviljelymenetelmiä ovat mm. eloperäisen maanparannusaineiden lisääminen, siirtyminen viljelemään kasveja, jotka sitovat enemmän hiiltä maaperään ja istuttamalla kerääjäkasveja kasvukauden ulkopuoliselle ajalle. Lisäksi istuttamalla erilaisia ruoholajikkeita samanaikaisesti voidaan lisätä viljeltävän nurmen monimuotoisuutta.

KÄYTÖSSÄ OLEVIA HIILIVILJELYMENTELMIÄ

Jokaista hiiliviljelymenetelmää testataan kolmesta viiteen maatilalla, jotta kokemuksia saadaan eri maanviljelijöiltä, maaperistä ja sijainneista.

Kerääjäkasvit – ja syväjuuriset kasvit: Kerääjäkasveilla pyritään hallitsemaan pellon eroosiota, viljavuutta, laatua, veden kiertoa, rikkaruohoja, tuholaisia ja monimuotoisuutta. Syväjuurisilla kasveilla pystytään sitomaan enemmän hiiltä maaperän syvempiin kerroksiin.

Eloperäiset maanparannusaineet: Maaperän ja kasvillisuuden kasvun parantaminen lisäämällä eloperäisiä maanparannusaineita, kuten kompostia tai puukuituja.

Syväkuohkeutus: Tällä menetelmällä pyritään kääntämään, rikkomaan tai möyhentämään maata sellaisilla pelloilla, joilla maaperän tiivistyminen on ongelma.

Katkaisunurmi: Nurmen tai palkokasvien lisääminen viljakiertoon maanparannuskeinona.

Hiiltä sitova laidunnus: Laidunnus, jossa lyhyillä laidunjaksoilla ja pidemmillä lepojaksoilla annetaan kasvillisuudella aikaa palautua, jotta maaperän rakenne ja kunto paranevat.