KUINKA PALJON HIILTÄ MAAPERÄ SITOO?

Maatalousmailla on suuri potentiaali hillitä ilmastonmuutosta sitomalla enemmän hiiltä maaperään. Carbon Action pyrkii parantamaan maaperän kuntoa sekä kasvattamaan ja todentamaan hiilen sidontaa – Pelto-observatorio tekee tästä työstä näkyvää.

Carrots
HIILENSIDONTA

Hehtaari maatalousmaata pystyy sitomaan vuosittain jopa 200 – 1000 kg hiiltä. Maaperän hiilivaraston kasvattaminen auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja ruokatuotannon varmistamisessa.

Field
MITTAUKSET TUTKIMUSPELLOILLA

Mittausaineistoa kerätään 20 hiiliviljelytilalta ja kolmelta intensiiviseltä tutkimuspellolta. Mittausaineistoa hyödynnetään maaperän hiilivaraston muutoksen tieteellisessä todentamisessa.

Cow on a field
HIILIVILJELYMENETELMÄT

Jokainen maatila on erilainen ja siksi myös niillä hyödynnettävät viljelymenetelmät. Aktiivinen peltojen tilan ja viljelymenetelmien vaikutusten seuranta mahdollistaa viljelymenetelmien kehityksen ja tutkimuksen.

CARBON ACTION -ALUSTA

Carbon Action-alustassa tutkijat, maanviljelijät ja yritykset työskentelevät yhdessä uudistavan maanviljelyn käyttöönotossa ja kehityksessä.

Person at field

MONIA HYÖTYJÄ HIILIVILJELYSTÄ

Carbon Action -alusta kehittää ja tutkii menetelmiä, joilla voidaan tehostaa ja tieteellisesti todentamaan maaperän hiilensidontaa. Hiiliviljely parantaa maaperän kuntoa ja turvaa kestävän ruokatuotannon. Carbon Action -alustassa tutkijat, maanviljelijät ja yritykset työskentelevät yhdessä uudistavan maanviljelyn kehityksessä ja käyttöönotossa.