MIKÄ ON PELTO-OBSERVATORIO?

Pelto-observatorio luotiin, jotta hiiliviljelymenetelmien vaikutusta hiilensidontaan voitaisiin seurata lähes reaaliajassa. Pelto-observatorio on kaikille avoin sivusto, jossa visualisoidaan tutkimuspelloilla tapahtuvia mittauksia ja hiilensidonnan mallinnusten tuloksia.

Pelto-observatorio auttaa ymmärtämään hiiliviljelymenetelmien vaikutuksia ja taustalla tehtävää tutkimusta. Pelto-observatorio on suunnattu maanviljelijöille, tutkijoilla ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Pelto-observatorio näyttää lähes reaaliaikaisia mittauksia tutkimuspelloilla olevilta sensoreilta ja satelliiteista. Seuraavassa kehitysvaiheessa Pelto-observatoriossa tullaan visualisoimaan tutkimuspeltojen hiilensidonnan ennuste, jota kehitetään Carbon Action -tutkimuksessa.

Pelto-observatoriota kehittää Pelto-observatorio-yhteisö (Field Observatory Network, FiON), johon kuuluu tutkijoita, maanviljelijöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita. Tällä hetkellä FiON:ssa ovat mukana Carbon Action-viljelijät, Ilmatieteen laitos (FMI), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Baltic Sea Action Group (BSAG), Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Helsingin Yliopiston Ilmakehätieteiden keskus (INAR).

Pelto-observatorion kehityksessä mukana ovat:

FMI Logo

FMI

Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä, lähiavaruudesta ja meristä sekä sää-, meri-, ilmanlaatu- ja ilmastopalveluita yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat kasvava tutkimusala Ilmatieteen laitoksella. Ilmatieteen laitos koordinoi Pelto-observatorion kehitystä, on vastuussa tutkimuksesta Qvidjan ja Ruukin intensiivisillä tutkimuspelloilla, sekä kehittää satelliittiaineiston hyödyntämisestä ja hiilenkierron ja ilmastovaikutusten mallinnusta kaikilla tutkimuspelloilla. Ilmatieteen laitokselta mukana ovat Jari Liski, Istem Fer, Olli Nevalainen, Layla Höckerstedt, Laura Heimsch, Henriikka Vekuri, Annalea Lohila, Juha-Pekka Tuovinen, Liisa Kulmala, Markku Hakola, Lasse Jalava, Stephanie Gerin, Julius Vira, Toni Viskari ja Åsa Stam.

Syke logo

SYKE

Suomen ympäristökeskus on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Tärkein tehtävämme on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön. SYKE vastaa mittauksista, joita tehdään Carbon Action-maatiloilla. SYKE:ltä mukana ovat Tuomas Mattila.

BSAG logo

BSAG

BSAG:n tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen tekemällä laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. BSAG on Carbon Action-työn perustaja ja koordinaattori. BSAG johtaa yhteistyötä ja viestintää maanviljelijöiden ja yritysten kanssa. BSAG:n edustajia Pelto-observatorion työssä ovat Pieta Jarva, Laura, Höijer, Emma Wickman, Elisa Vainio ja Laura Mäkelä.

HAMK logo

HAMK

HAMK Smart-tutkimusyksikkö edistää digitaalisia palveluja ja sovelluksia useilla eri sektoreilla. HAMK Smart-tutkimusyksiköstä mukana olevat Olli Niemitalo, Antti Juntunen, Olli Koskela, Joni Kukkamäki ja Iivari Kunttu vastaavat Pelto-observatorion visuaalisesta käyttöliittymästä.

INAR Logo

INAR

Ilmakehätieteiden keskus INARin tutkimus ja opetus perustuvat fysiikkaan, kemiaan, meteorologiaan, metsätieteisiin, ympäristötieteisiin ja enenevässä määrin myös yhteiskunnallisiin tieteisiin. INARin korkeatasoinen tutkimus vahvistaa ilmakehän ja ympäristön tutkimusta kansallisesti ja kansainvälisesti sekä tuottaa tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. INAR:sta Pelto-observatorion kehityksessä ja tutkimuksessa mukana ovat Jussi Heinonsalo, Liisa Kulmala, Mikko Skogberg ja Annalea Lohila.