HUR MYCKET KOL LAGRAS I MARKEN?

Potentialen att hejda klimatförändringen genom kolinlagring i jordbruksmarker är enorm. Carbon Action Field Observatory -programmet förbättrar markens välmående, ökar och verifierar kolinlagringen i marken – och synliggör framstegen.

Carrots
KOLINLAGRING

En hektar jordbruksmark kan lagra 200-1000 kg kol per år. Kolinlagring hjälper att hejda klimatförändringen och att säkerställa livsmedelsproduktionen.

Field
DATAINSAMLING PÅ PILOTGÅRDAR

Data samlas från 20 pilotgårdar och från tre intensivgårdar. Datat används för att vetenskapligt kvantifiera förändringarna i markens kolinlagring.

Cow on a field
KOLINLAGRANDE ODLINGSMETODER

Alla gårdar är olika och så är också odlingsmetoderna. Aktiv uppföljning av åkrarnas tillstånd och effekterna av odlingsmetoderna möjliggör en utveckling av forskningen och odlingsmetoderna.

CARBON ACTION -PLATTFORMEN

I Carbon Action -plattformen jobbar forskare, jordbrukare och företag tillsammans för att utveckla och genomföra kolinlagrande, regenerativt jordbruk.

Person at field

MÅNGA FÖRDELAR MED KOLINLAGRANDE ODLING

Carbon Action -plattformen utvecklar och undersöker metoder för att förbättra och vetenskapligt kvantifiera kolinlagringen i marken. Kolinlagrande odling förbättrar markens välmående och säkrar en hållbar matproduktion. I Carbon Action -plattformen arbetar forskare, jordbrukare och företag tillsammans för att utveckla och genomföra regenerativt jordbruk.