KOLINLAGRANDE ODLINGSMETODER

För att förbättra markens välmående och hejda klimatförändringen så testas olika kolinlagrande odlingsmetoder på 100 Carbon Action -gårdar i Finland. Kolinlagrande odlingsmetoder som testas är till exempel att öka användningen av organiska jordförbättringsmedel, odla grödor som binder mera kol i jorden, samt plantera fånggrödor ytterom odlingssäsongen. Man kan dessutom öka mångfalden på vallåkrarna genom att så olika gräsarter samtidigt på åkern.

ODLINGSMETODER I PRAKTIKEN

Varje odlingsmetod testas på tre till fem gårdar för att samla in erfarenhet från jordbrukare, olika jordmånstyper och ställen.

Fånggrödor / växter med djupa rötter = Med hjälp av fånggrödor kontrolleras erosion, skördens fertilitet och kvalitet, vattencirkulationen, ogräs, skadedjur och mångfalden. Växter med djupa rötter binder kol i de djupare markskikten.

Organiska jordförbättringsmedel = medel som till exempel kompost eller trädflis, som förbättrar jordmånen och växternas tillväxt.

Djupluckring = metod då man vänder eller söndrar marken på åkrar där markpackning är ett problem.

Brytningsvall = förbättring av jordens tillstånd genom att tillsätta vall eller baljväxter i växtföljden.

Kolinlagrande betning = Bete, där korta perioder av bete och längre viloperioder ger tid för vegetationen att återhämta sig och därmed förbättra jordens struktur och tillstånd.