VAD ÄR FIELD OBSERVATORY?

Field Observatory grundades för att få en överblick över processerna i markkolens sekvensering samt över effekterna av kolinlagrande jordbruk på jordbruksmarker. Det är en online plattform med öppen åtkomst som visualiserar mätdata och modelleringsresultat på Carbon Action pilotgårdar.

Field Observatory hjälper oss att förstå effekterna och användbarheten av olika kolinlagringsmetoder samt om forskningen som ligger bakom metoderna. Den riktar sig för jordbrukare, andra utövare och intressenter, och för alla intresserade.

Field Observatory visar realtidsmätningar tagna på plats eller med hjälp av satelliter från utvalda jordbruksmarker där det utövas kolinlagrande jordbruk. I nästa fas kommer det att visas kolinlagringsprognoser beräknat med en ny metod som utvecklas av forskare i Carbon Action.

Field Observatory har utvecklats av Field Observatory nätverket (FiON) som är en grupp forskare, jordbrukare, företag och andra organisationer. För tillfället involverade i FiON är Carbon Action -jordbrukare, Meteorologiska Institutet (FMI), Finlands miljöcentral (SYKE), Baltic Sea Action Group (BSAG), Tavastlands yrkeshögskola (HAMK) och Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) vid Helsingfors Universitet.

TEAMET BAKOM FIELD OBSERVATORY:

FMI Logo

FMI

Meteorologiska institutet producerar observations- och forskningsdata om atmosfären, närrymden och haven samt väder-, havs-, luftkvalitets- och klimattjänster för den allmänna säkerhetens, näringslivets och medborgarnas behov. Begränsning av och anpassning till klimatförändringen är viktiga forskningsämnen vid FMI. FMI koordinerar utvecklingen av Field Observatory och ansvarar för forskningen på intensivgårdarna i Qvidja och Ruukki, samt utvecklar användningen av satellitdata och av modellering av kolinlagringen och dess klimatpåverkan på alla pilotgårdar. FMI teamet som bidrar till Field Observatory är Jari Liski, Istem Fer, Olli Nevalainen, Layla Höckerstedt, Laura Heimsch, Henriikka Vekuri, Annalea Lohila, Juha-Pekka Tuovinen, Liisa Kulmala, Markku Hakola, Lasse Jalava, Stephanie Gerin, Julius Vira, Toni Viskari och Åsa Stam.

SYKE

Finlands miljöcentral SYKE är ett multiprofessionellt forsknings- och expertinstitut vars viktigaste uppgift är att lösa aktuella samhällsfrågor som påverkar miljön. I Field Observatory ansvarar SYKE för on-site övervakningen av fältexperimenten på Carbon Action pilotgårdarna. Från SYKE kontribuerar Tuomas Mattila till Field Observatory.

BSAG

Baltic Sea Action Group, BSAG, arbetar för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön genom ett omfattande samarbete. BSAG är grundare och koordinator för Carbon Action-arbetet. BSAG leder interaktionen och kommunikationen och är ansvarig för att inkludera jordbrukarna samt samarbetet med olika företag. Pieta Jarva, Emma Wickman, Elisa Vainio och Laura Höijer från BSAG kontribuerar till Field Observatory.

HAMK

HAMK Smart -forskningsenheten vid Tavastlands yrkeshögskola fokuserar på att utveckla digitala tjänster och applikationer inom olika sektorer. HAMK Smart teamet Olli Niemitalo, Antti Juntunen, Olli Koskela, Joni Kukkamäki och Iivari Kunttu ansvarar för implementeringen av back-end -tjänsterna och användarbarheten av Field Observatory.

HY Logo

INAR

Forskningen och undervisningen vid Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) baserar sig på fysik, kemi, meteorologi, forstvetenskaper, miljövetenskaper och i allt högre grad även samhällsvetenskaper. Den högkvalitativa forskningen som görs vid INAR stärker forskningen kring atmosfären och miljön både nationellt och internationellt, och producerar dessutom forskningsdata till samhällets förfogande. Från INAR kontribuerar Jussi Heinonsalo, Liisa Kulmala, Mikko Skogberg och Annalea Lohila i utvecklingen av Field Observatory.