1. RekisterinpitäjäNimi
Ilmatieteen laitos

Osoite
PL 503, Erik Palménin aukio 1, 00101 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelin virka-aikana)
puh. 029 539 1000, kirjaamo@fmi.fi
2. Rekisterin yhteyshenkilöNimi
Jari Liski

Yhteystiedot
jari.liski@fmi.fi
3. TietosuojavastaavaNimi
Jaana Palmunoksa

Yhteystiedot
puh. 029 5392310, jaana.palmunoksa@fmi.fi
4. Rekisterin nimiPelto-observatorio
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksetTieteellinen tutkimus hiilen maaperään varastoimisen menetelmistä; maa-aluetta (koealue) koskevan datan julkaiseminen internetissä.
6. Käsittelyn oikeusperusteTieteellinen tutkimus sekä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen
sopimus osallistumisesta tieteelliseen tutkimukseen.
7. Rekisterin tietosisältöKoealueen tiedot: Vapaamuotoinen kuvaus koealueesta ja sillä tehtävästä
tutkimuksesta, kosteus, lämpö, sähkönjohtavuus, koelohkon rajojen paikkatieto, tehty viljely- tai muu toimenpide, maaperätyyppi, muista lähteistä kerättyjä sää- ja ilmastotietoja, lähimmän sääaseman nimi, ilmakuvia ja satelliittikuvia koealueelta ja sen välittömästä ympäristöstä, sekä näistä tiedoista laskettuja muita hiilensidontaan liittyviä tietoja. Osa tiedoista on ennusteita.

Koealue saattaa olla tunnistettavissa siten, että sen omistaja tai vuokraaja
voidaan selvittää julkisista rekistereistä. Koealueen tietoja esitetään julkisesti
Pelto-observatoriossa. Kaikessa esitettävässä paikkatiedossa maantieteelliset
sijainnit on muutettu niin, että ne vastaavat ainoastaan karkeasti koealueen
todellista sijaintia. Tutkimuksessa annettu satunnainen tilatunnus julkaistaan, ei
tilannimi, eikä kiinteistön julkinen yksilöintitunnus.
8. Säännönmukaiset tietolähteetKoealueella olevat mittauslaitteet, ilmakuvat, satelliittikuvat, kerätyt näytteet,
sekä rekisteröity itse (viljelijän muistiinpanot)
9. Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät
Tutkimusdata (koealueen tiedot) julkaistaan internetissä.
10. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTutkimusdata (koealueen tiedot) julkaistaan internetissä.
11. Rekisterin suojauksen periaatteetTutkimusdata (koealueen tiedot) on avointa tietoa. Tietojen asiaton
muuttaminen on estetty rajoitetuin käyttöoikeuksin ja salasanoin. Tietoja
säilytetään palomuurilla suojatulla laitteistolla, joka sijaitsee lukitussa tilassa.

Mahdollisesti tunnistettavissa olevan tilan kiinteistötunnus ja nimi ovat
julkisissa rekistereissä Suomessa. Tämän datan säilyttämisestä saa tietoa
Maanmittauslaitokselta.
12. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai
määrittämiskriteerit
Tutkimusdataa (koealueen tiedot) säilytetään tutkimusaineistona pysyvästi.
Käsittely on tarpeen tieteellisen tutkimuksen vuoksi.

Julkisen kiinteistörekisterin tietoja säilytetään Maanmittauslaitoksen
tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.
13. Rekisteröidyn oikeudetPyyntö on tehtävä osoitteeseen: kirjaamo@fmi.fi
tai Ilmatieteen laitos, kirjaamo, PL 503, Erik Palménin aukio 1, 00101 Helsinki

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
15. Muu informaatio