HUR MYCKET KOL LAGRAR VÄXTER OCH JORD?

QVIDJA GÅRD

TOMTBACKA GÅRD

VIKS FÖRSÖKSGÅRD