KUINKA MAAPERÄN HIILIVARASTO MUUTTUU HALTIALAN TUTKIMUSPELLOLLA

LUOMUVILJELYÄ TAVALLISTEN MENETELMIEN RINNALLA

Haltialan tilalla on noin 202 hehtaaria peltoja, joilla kasvatetaan kotimaisia viljakasveja, kuten kauraa, ruista, ohraa ja vehnää.

Tilan peltoja viljellään pääasiassa tavanomaisilla viljelymenetelmillä, muun muassa mineraalilannoitteita käyttäen. Rikkakasveja, tuhohyönteisiä ja kasvitauteja hallitaan torjunta-aineilla.

Luomuviljelyä testataan noin 30 hehtaarilla, joilla kasveja lannoitetaan eläinten lannalla. Samoilla pelloilla kasvatetaan esimerkiksi typensitojakasveja, kuten apilaa ja herneitä, jotka auttavat typen lisäämisessä maaperään ja edistävät ravinteiden kiertoa. Haltialan luomupelloilla rikkakasvien torjunta ja tuhoeläinten hallinta hoidetaan mekaanisin menetelmin sekä vahvistamalla kasvien luonnollisia puolustusmekanismeja.

MITTAUKSET PÄHKINÄNKUORESSA

Haltialan tilalla pellon hiilensidontaa ja hiilipäästöjä seurataan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla.

Lisäksi maan olosuhteita, kuten lämpötilaa ja kosteutta, seurataan antureiden avulla, ja peltojen kasvipeitettä seurataan satelliittikuvien avulla.

Mittausten lisäksi hiilen sitomista tutkitaan yhdistämällä kerätty tieto ja aineistot matemaattiseen mallintamiseen. Tämä mahdollistaa paremman ymmärryksen sään ja viljelykäytäntöjen vaikutuksista hiilen sitoutumiseen maaperään. Haltiala on toinen Helsingin yliopiston kahdesta SMEAR-Agri -tutkimusasemasta.