Maaperään on varastoituneena valtava määrä eloperäistä hiiltä, mutta kestämättömät maanviljelykäytännöt ovat johtaneet maaperän orgaanisen aineksen vähenemiseen maailmanlaajuisesti. Tätä suuntausta voidaan kääntää käyttämällä uudistavia ja hiiltä lisääviä viljelykäytäntöjä.


Hiiliviljely tarkoittaa  maanviljelyä, joka lisää maaperän hiilen määrää ruoantuotannon ohella. Maan hiilen määrän lisäämisestä seuraa monia hyötyjä: se parantaa heikentyneen maaperän kuntoa, poistaa hiilidioksidia ilmakehästä ja lisää satoa ja tuottoja.

CARBON ACTION -TILOILLA TESTATUT TOIMENPITEET

Carbon Actioniin osallistuvat viljelijät testaavat erilaisia viljelykäytäntöjä, jotta saisimme selville, mitkä käytännöt todella lisäävät maaperän hiilipitoisuutta erilaisissa ympäristöissä. Viljelijät kokeilevat esimerkiksi eloperäisen aineen, kuten lannan tai kompostin, levittämistä pellolle, viljelykasveja, jotka ohjaavat enemmän hiiltä maahan, sekä varsinaisen satokasvin ohella kasvatettavia hiiltä sitovia kerääjäkasveja. Nurmipelloilla erilaisten ruohoseosten käyttäminen auttaa lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

KERÄÄJÄKASVIT JA SYVÄJUURISET KASVIT

Kerääjäkasveja käytetään ehkäisemaan maaperän eroosiota, lisäämään maan tuottavuutta ja laatua, parantamaan peltojen vesitaloutta, estämään ravinteiden huuhtoutumista, pitämään rikkaruohot ja tuhohyönteiset kurissa, sekä lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Syväjuuriset kasvit kuljettavat hiiltä syvempiin maakerroksiin.

JANKKUROINTI

Jankkurointi on syvämuokkausmenetelmä, jossa maan rakennetta rikotaan ja kuohkeutetaan mekaanisesti kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Jankkurointia käytetään peltolohkoilla, joilla maan tiivistyminen on ongelma. Tiivistyneen maan korjaaminen on ratkaisevan tärkeä ensiaskel maaperän hiilen lisäämiseksi.

ORGAANISET MAANPARANNUSAINEET

Orgaaniset eli eloperäiset maanparannusaineet, kuten komposti ja erilaiset puuperäiset biomassat, auttavat kasvien kasvua epäsuorasti parantamalla maaperän olosuhteita. Mikrobit saavat ravintoa näistä maanparannusaineista, mikä lisää maaperän hiiltä ja parantaa ravinteiden kiertoa.

MONIPUOLINEN VILJELYKIERTO

Monipuolinen viljelykierto tarkoittaa nurmen tai palkokasvien viljelyä vuorotellen viljan tai muiden kasvien kanssa maanparannustoimenpiteenä. Nurmikasvit lisäävät maan hiilipitoisuutta, kun taas palkokasvit lisäävät typen määrää maassa sitomalla sitä ilmakehästä.

LAIDUNNUS

Uudistavalla laidunnuksella jäljitellään villeinä laiduntavien eläinten käyttäytymistä. Karjan tiheyttä ja tietyn laitumen tai aitauksen laidunnusaikaa kontrolloidaan tarkasti. Syömällä kasvillisuutta vain osittain ja kevyesti häiritsemällä maaperää sorkillaan, eläimet auttavat maata sitomaan merkittävän määrän hiiltä.