Dataa suoraan pelloilta

Useat maatilat Suomessa kokeilevat tällä hetkellä erilaisia hiiliviljelymenetelmiä pelloillaan. Kolme intensiivistä tutkimuspeltoa, 20 Carbon Action -maatilaa, neljä Valio Carbo® maatilaa ja yksi hiiliviljelyn pilottitila Ruotsista ovat tällä hetkellä mukana seurannassa, jossa pelloilta kerätään tietoa ilmakehästä, kasvillisuudesta ja maaperästä. Näitä tietoja käytetään hiilenkierron mallinnuksessa, jolla tuotamme tietoa hiilensidonnasta yksittäisillä peltolohkoilla.

Syötä osoite tai klikkaa karttamerkkejä.