KUINKA MAAPERÄN HIILIVARASTO MUUTTUU VIIKIN TUTKIMUSPELLOLLA

Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hallinnoima Viikin tutkimustila tarjoaa modernin maatilan infrastruktuurin tutkimuksen, opetuksen ja tiedotustoiminnan tarpeisiin. Tilan pellot sijaitsevat Viikin virkistysalueen ja yliopiston Viikin kampuksen keskellä,  ja niillä tuotetaan viljojen lisäksi nurmisäilörehua 60 helsinkiläisen lypsylehmän tarpeisiin. Osa pelloista on vuosittain lehmien laitumena.

Lisätietoa Viikin tutkimustilan mittausasemasta