HUR FÖRÄNDRAS KOLINLAGRINGEN PÅ FÖRSÖKSGÅRDEN?

EKOLOGISK ODLING TESTAS SAMTIDIGT MED KONVENTIONELL ODLING

På Tomtbacka gård odlas det ungefär 202 hektar åkermark med inhemska spannmålssorter såsom havre, råg, korn och vete.

På gården odlas åkrarna främst med konventionella metoder, vilket innebär användning av syntetiska gödselmedel. Kemiska bekämpningsmedel används för att kontrollera ogräs, skadedjur och växtsjukdomar.

Ekologisk odling testas på cirka 30 hektar, där växterna får näring från organisk gödsel. Här odlas växter som binder kväve, som klöver och ärt, vilket främjar näringsupptaget och gynnar andra grödor på åkern. På åkrarna utförs ogräskontroll och skadedjursbekämpning genom mekaniska metoder och genom att stärka växternas naturliga försvarsmekanismer.

KORT OM MÄTNINGAR

Kontinuerliga mätningar på Tomtbacka gård används för att studera kolflödet på åkrarna och för att bedöma om marken binder eller frigör kol.

Dessutom följer man med förhållandena i marken, som temperatur och fuktighet, med hjälp av marksensorer. Växtligheten på åkrarna analyseras med hjälp av satellitbilder.

Utöver mätningarna studeras kolinlagring genom att kombinera det insamlade data med matematisk modellering. Detta möjliggör en bättre förståelse hur väder och odlingsmetoder påverkar kolinlagringen på jordbruksmark.

Tomtbacka gård är en av de två SMEAR-Agri stationerna som underhålls av Helsingfors universitet

För mer detaljerad information om Tomtbacka gårdens mätningar, vänligen utforska vidare.