Data direkt från åkrarna

Flera gårdar runt omkring i Finland testar på olika kolinlagrande odlingsmetoder på sina åkrar. Här i Field Observatory kan man följa med tre intensivgårdar, 20 Carbon Action -pilotgårdar, fyra Valio Carbo® gårdar och en pilotgård i Sverige. På dessa gårdar samlas in uppgifter på atmosfären, växtligheten och jordmånen. Uppgifterna används sedan i ekosystemmodellering för att få information om kolinlagringen på skiftesnivå.

Sök med adress eller klicka på kartmarkörerna.