Jordbrukare

The Field Observatory may supplement your farming knowledge with data from your colleagues’ fields around the country.

Företag

Du kanske vill utforska effekterna av olika odlingsmetoder på jordbruksmarker, eller andra åtgärder som görs i skogar eller i parker. Field Observatory ger dig också en möjlighet att följa med åtgärdernas effekter på din egen mark eller på mark som du förvaltar. Om du är intresserad av samarbete, vänligen kontakta oss.

Forskare

Field Observatory och data är öppen vetenskap, och är en del av Carbon Action-forskningen. Om du är intresserad av samarbete eller att delta i Carbon Action med din forskning, vänligen kontakta oss.

Lärare

Field Observatory ger en inblick i hur olika ekosystem, jordbruksmarker, skogar och parker, fungerar. Mätningarna och diagrammen kan vara användbara i undervisning eller i olika slags övningar eftersom de representerar verkliga data om dessa ekosystem.