Field observatory nätverket

FField Observatory utvecklas kontinuerligt av Field Observatory-nätverket (FiON), en allians mellan forskare, jordbrukare, samhällsgrupper, företag och andra intressenter

Medlemmar i nätverket för Field Observatory Network

Finnish Meteorological Institute

Meteorologiska institutet producerar observations- och forskningsdata om atmosfären, närrymden och haven samt väder-, havs-, luftkvalitets- och klimattjänster för den allmänna säkerhetens, näringslivets och medborgarnas behov. Begränsning av och anpassning till klimatförändringen är viktiga forskningsämnen vid FMI. FMI koordinerar utvecklingen av Field Observatory och ansvarar för forskningen på intensivgårdarna i Qvidja och Ruukki, samt utvecklar användningen av satellitdata och av modellering av kolinlagringen och dess klimatpåverkan på alla pilotgårdar. Läs mera

Finnish Environment Institute

Finlands miljöcentral SYKE är ett multiprofessionellt forsknings- och expertinstitut vars viktigaste uppgift är att lösa aktuella samhällsfrågor som påverkar miljön. I Field Observatory ansvarar SYKE för on-site övervakningen av fältexperimenten på Carbon Action pilotgårdarna. Läs mera

Baltic Sea Action Group

Baltic Sea Action Group, BSAG, arbetar för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön genom ett omfattande samarbete. BSAG är grundare och koordinator för Carbon Action-arbetet. BSAG leder interaktionen och kommunikationen och är ansvarig för att inkludera jordbrukarna samt samarbetet med olika företag. Läs mera

Häme University of Applied Sciences

HAMK Smart -forskningsenheten vid Tavastlands yrkeshögskola fokuserar på att utveckla digitala tjänster och applikationer inom olika sektorer. Läs mera

University of Helsinki

Forskningen och undervisningen vid Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) baserar sig på fysik, kemi, meteorologi, forstvetenskaper, miljövetenskaper och i allt högre grad även samhällsvetenskaper. Den högkvalitativa forskningen som görs vid INAR stärker forskningen kring atmosfären och miljön både nationellt och internationellt, och producerar dessutom forskningsdata till samhällets förfogande. Läs mera

Partners till Field Observatory Network